aiškybė

aiškýbė sf. (1) Š, aiškỹbė (2) Gs, 499; SD427 1. šviesumas, aiškumas: Ar bereikia didesnės aiškýbės, juk čia matosi kaip dieną Lnkv. Aš ir aiškybėse (šviesai šviečiant) prisikišusi vos tematau Šts. 2. 499 suprantamumas, aiški tiesa.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aiškybė — aiškýbė dkt. Teñ viešpatáuja harmònija ir matemãtikai būdi̇̀nga aiškýbė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • yksmė — (neol.) sf. (1) Š aksioma, aiškybė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šviesybė — sf. (1) Š, DŽ, šviesỹbė (2) K, Rtr, Žvr, Vv, Lkč, Skr, šviẽsybė (1) DP45 pršn. tamsybė; žr. šviesa: 1. N Džiaugiasi nabagas pamatęs šviesỹbę (praregėjęs) Brt. Tuo čėsu nebus šviesybės, bet šaltis ir šalna BBZak14,6. Kaip tamsybę nuog šviesybės …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.